Tuesday, April 25, 2017

நாம்இந்துக்களா? அல்லது முஸ்லிம்களா???Image may contain: one or more people and indoor

இதோ ஒரு கணம் சிந்திப்பீர்!
1. அங்கே சிலை வணக்கம் : இங்கே கப்ரு வணக்கம்.
2. அங்கே தேர் திருவிழா : இங்கே சந்தனக்கூடு.
3. அங்கே பால் அபிசேகம் : இங்கே சந்தன அபிசேகம்.
4. அங்கே சாம்பல் திருநீறு : இங்கே சந்தனத் திருநீறு.
5. அங்கே சிலைக்கு பட்டுப்புடவை : இங்கே கப்ருக்கு பட்டுத்துணி.
6. அங்கே பூமாலை பத்தி ஆராதனை : இங்கேயும் பூமாலை பத்திகள்.
7. அங்கே குத்துவிளக்கு : இங்கேயும் குத்து விளக்கு.
8. அங்கே அம்மன் முன் சாஷ்டாங்கம்: இங்கே கப்ரின்முன் சாஷ்டாங்கம்.
9. அங்கே கோயிலைச் சுற்றி வருதல் : இங்கே கப்ரை சுற்றி வலம்வருதல்.
10. அங்கே சர்க்கரை கற்கண்டு பிரசாதம்: இங்கே சர்க்கரை பாயாசம் தபர்ருக்.
11. அங்கே நேர்ச்சை காணிக்கை : இங்கேயும் நேர்ச்சை காணிக்கை.
12. அங்கே சாமியிடம் வேண்டுதல் : இங்கே கப்ரிலே வேண்டுதல்.
13. அங்கே பிள்ளைக்காக பூஜை : இங்கே பிள்ளைக்காகப் பிரார்த்தனை.
14. அங்கே குழந்தைக்காக தொட்டில் : இங்கேயும் தர்காவில் தொட்டில்.
15. அங்கே திருப்பதி மொட்டை : இங்கேயும் தர்காவில் மொட்டை.
16. அங்கே மயிலிறகு மந்திரம் : இங்கேயும் மயிலிறகு ஆசீர்வாதம்.
17. அங்கே தீட்சை : இங்கே முரீது, பைஅத்.
18. அங்கே மஞ்சள் கயிறு தாலி : இங்கே தங்கம்-கருக மணித்தாலி.
19. அங்கே பக்திப்பாடல் : இங்கே மவ்லிது ராத்தீபு பைத்து.
20. அங்கே சுப்ரபாதம் : இங்கே ஞானப்பாடல்.
21. அங்கே ஜோதிடம், ஜாதகம் : இங்கே பால்கிதாபு, இஸ்முகிதாபு.
22. அங்கே நல்ல நாள், ராவு காலம் : இங்கே நஹ்ஸு நாள், ராவு காலம்.
23. அங்கே மார்கழி மாதம் பீடை : இங்கே ஸஃபா மாதம் பீடை.
24. அங்கே கழுத்தில் கையில் தாயத்து : இங்கேயும் கழுத்தில், கையில் தாவீசு.
25. அங்கே சாமி ஆடுவார் : இங்கே பேய் ஆடும்.
26. அங்கே சாமி அருள் வாக்கு : இங்கே அவ்லியா கனவில் அருள்வாக்கு.
27. அங்கே தீமிதி உண்டு : இங்கேயும் முஹர்ரம் மாதத்தில் தீமிதி உண்டு.
28. அங்கே திதி திவசம் : இங்கே நஹ்ஸு நாள், ராவு காலம்.
29. அங்கே திதி திவசம் : இங்கே ஃபாத்திஹா, கத்தம்.
30. அங்கே சரஸ்வதி, லட்சுமி படங்கள் : இங்கே நாகூர், அஜ்மீர் படங்கள்,
31. அங்கே துவஜா ரோகனம் கொடி : இங்கே நாகூர் அஜ்மீர் கொடியேற்றல்.
32. அங்கே வீட்டு முகப்பில் ஓ மந்திரம் : இங்கே வீட்டில் 786 மந்திரம்.
33. அங்கே விநாயகர் ஊர்வலம் : இங்கே மீலாது, யானை ஊர்வலம்.
34. அங்கே காவடி ஊர்வலம் :. இங்கே தர்கா ஊர்வலம்.
.
வேண்டாம்மாற்றுமதகலாச்சாரம்!!!!
(மற்றக்) கூட்டத்தார்களைப் போன்று யார் நடக்கிறாரோ அவர் அவர்களைச் சார்ந்தவர் தான். (நம்மைச் சார்ந்தவர் இல்லை).
அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் (ரலி)
நூல் : அபூதாவுத் (3512)
அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும் காட்டித்தந்தபடி மார்க்கத்தை பின்பற்றுவோம்..
இஸ்லாத்தில் இல்லாத இது போன்ற குப்பைகளை தூக்கி எரிவோம்!!!
பெயரளவில் முஸ்லிமாக இல்லாமல்,.
அல்லாஹ்வின் பார்வையில் முஸ்லிமாக மரணிப்போம்!!
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْـتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 
நம்பிக்கை கொண்டோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்ச வேண்டிய முறைப்படி அஞ்சுங்கள்; மேலும், (அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் வழிப்பட்ட) முஸ்லிம்களாக அன்றி நீங்கள் மரிக்காதீர்கள்.
(அல்குர்ஆன் : 3:102)

Thursday, April 13, 2017

Trouble Testing of Amplifier through Oscilloscope !!

Module 2.3 Testing the Amplifier...

What you´ll learn in Module 2.3
menu-logo-learningbox-grn.gif
  • After studying this section, you should be able to:
  • Test the amplifier operation using a multimeter, signal generator and oscilloscope for:
  •   • Gain, Bandwidth, Input and Output Impedance.
  • Understand the importance of individual component values relating to:
  •   • Gain, Bandwidth, and Distortion.


Part 3. Testing the amplifier under signal conditions.

Record your results in Part 3 of the Amplifier Design Record sheets.

1. Initial check.

Visually double check the circuit, especially the capacitor connections (see warning in Part 2). Switch on and re-check the transistor voltages to make sure the circuit is operating as predicted.

2. Gain (Voltage Amplification Av).

Gain can be measured using the set up shown in Fig 2.3.1. The generator is set to a mid-band frequency of 1kHz and a small amplitude sine wave signal applied to the amplifier input. With the oscilloscope attached to the output terminals, the input signal is adjusted to give a large amplitude output signal that still has an undistorted waveform. The peak-to-peak amplitude of the output signal is measured and then the oscilloscope probes are transferred to measure the input. The two values are compared, and the Small Signal Voltage Amplification (Av) is calculated using the formula on the Amplifier Design Record sheets.
Av is simply the ratio of output to input, so does not have any units.
test-gain.gif

Fig. 2.3.1 Measuring the Amplifier Gain

Input Impedance.

Since the input of the amplifier will be mainly resistive at frequencies around or below 1kHz the input impedance Zin can be represented in the diagram of the amplifier (Fig. 2.3.2) as a resistor across the input terminals. To find the value of Zin (at 1kHz) a variable resistor of about 10K ohms (a larger value than the amplifier input impedance is expected to be), or a decade resistance box can be connected between the generator and the amplifier input as shown in Fig. 2.3.2.
test-Zin.gif

Fig. 2.3.2 Measuring the Input Impedance Zin

Initially the variable resistor is set to zero ohms and the generator is adjusted to give a large undistorted display on the oscilloscope. The amplitude of the display on the oscilloscope should be adjusted to fit exactly between an even number of the horizontal graticule markings.
The variable resistor is now adjusted until the peak-to-peak of the output wave is exactly half its original value. Disconnect the variable resistor taking care not to disturb the slider position, and measure its resistance value with the multi-meter. As the variable resistor and the input impedance must both be the same value to give 50% of the amplitude across each, the resistance value of the variable resistor is therefore the same value as Zin.

Output Impedance Zout

The output of the amplifier is developed across the load resistor RL so this resistor is effectively the output resistance (and approximately the output impedance Zout at 1kHz) of the amplifier. The output coupling capacitor C2 (see Fig. 2.2.1) will not have a significant effect on Zout as it will have a very low reactance at 1kHz.
C4 (when fitted later), will effectively be in parallel with RL but as it will have a very high reactance over most of the amplifier’s bandwidth, it will not greatly affect the output impedance Zout at 1kHz.

Bandwidth.

Checking the bandwidth of the amplifier requires the same equipment set up as in Fig. 2.3.1 but this time the frequency of the input will be varied.
test-bandwidth.gif

Fig. 2.3.3 Measuring the Amplifier Bandwidth

a.) Initially set the generator frequency to 1kHz and adjust the generator amplitude and the oscilloscope controls to view a large, undistorted waveform, adjust the amplitude of the waveform to fit exactly between an even number of horizontal graticule lines on the oscilloscope display.
b.) Calculate the −3dB level by multiplying the Vpp value observed in a.) by 0.707.
c.) Without altering the generator amplitude, reduce the frequency of the input wave and observe its VPP amplitude on the oscilloscope. Keep reducing the frequency until the amplitude of the output wave falls to 0.707 of that observed at 1kHz. This is the low frequency −3dB limit of the bandwidth.
d.) Increase the frequency past 1kHz until the output VPP again falls to 0.707 of the 1kHz value (this may be up to 100kHz or even be higher). This frequency is the high frequency −3dB limit of the bandwidth.
It is quite probable that the tests will show that the amplifier bandwidth will not conform to a nice 20Hz to 20kHz specification, or that there may be variations in maximum gain over the frequency range. This is not the ideal situation for a good audio amplifier, so the design may need improving as described in Amplifiers module 2.4.


Troubleshoot an Audio Amplifier with an Oscilloscope !!


An oscilloscope can display the shape of an input signal wave, enabling you to observe waves and test electrical currents. You can use an oscilloscope to test your audio amplifier for blown fuses, improper biasing, signal distortion, and other sources of poor sound fidelity. Older style oscilloscopes display the wave on a cathode ray screen whereas a digital storage oscilloscope features a digital screen. The wave’s shape will enable you to better understand the performance of your audio amplifier. A smoother wave typically represents a better sound.
Remove the back and top panels of the amplifier with a small screwdriver and place the screws on a strip of electrical tape in the order you remove them, so that later on you can find the right screws faster and easier. After you remove the panels you will see the circuit board and chassis ground.
Connect a sine wave generator or a function generator to the amplifier’s input. Depending on the type of test you are conducting, you may not need a generator (for example, you won’t need one to test the voltage of the circuit board). However, it’s simpler to have an unused generator connected to the amplifier rather than frequently connecting and disconnecting one.
Take the red cable from an electronic load and connect it to the amplifier’s output socket. The electronic load receives attenuated power, simulating ordinary operation without the amplifier processing the signal. While testing the amplifier needs to function as it normally would, but if you have speakers connected you can damage them as well as your hearing. The current has to go someplace, so the electronic load absorbs it, protecting the amplifier’s output stage while testing.
Clip the ground cable of the oscilloscope to the amplifier’s chassis ground, which is usually a bolt mounted on the side or the back of the inside of the chassis, and turn on the sine wave or function generator. Set all controls on the oscilloscope to zero and set the oscilloscope to direct current coupling.
Turn on the audio amplifier. Be careful you do not accidentally disconnect the ground cable while testing. If the ground cable is disconnected you risk electrocution.
Press the oscilloscope probe to the part of the amplifier you would like to test — for example, the output transformer — and hold it securely to keep it from slipping away from the amplifier. Adjust the oscilloscope’s time and volts dials to adjust the view on the oscilloscope grid. The horizontal axis displays the time, the vertical axis displays the voltage, and the resulting curve shows the how power dissipates as it flows through the amplifier.
Observe the oscilloscope grid as you move the probe to different parts of the amplifier. If you notice uneven waveforms with inconsistent peaks, you may have an issue in that part of the amplifier. Components with a regular ripple-like waveform are usually fine.
Turn off the sine wave or function generator and switch the oscilloscope to AC coupling so you can test the power supply. Press the oscilloscope probe to the power transformer. If the waveform does not ripple a primary winding may be shorted or about to short.

Sunday, April 2, 2017

தன் மனைவியின் மீது அளவு கடந்த அன்பு !!

Image may contain: one or more peopleஒருவன் மிகவும் அழகான ஒரு பெண்ணை மணமுடித்தான். அவள் மீது அளவு கடந்த பாசத்தையும் காட்டினான்.
இவ்வாறிருக்க
ஒரு நாள் அவள் ஒரு தோல் நோய்க்கு ஆளானாள். அதனால் அவளது அழகு படிப்படியாக குறைவடையத் தொடங்கியது. அவ்வேளை அவளது கணவன் ஒரு பயணமொன்றை மேற்கொண்டிருந்தான்.
அவன் திரும்பி வரும் போது ஒரு விபத்துக்குள்ளாகி அவனது கண் பார்வையை இழந்தான்.
ஆனால் எவ்வித பிரச்சினையும் இன்றி அவர்களது மண வாழ்வு தொடர்ந்தது.
நாட்கள் செல்லச் செல்ல மனைவி தனது அழகும் படிப்படியாக குறைவடைந்து செல்வதை உணர்ந்தாள். ஆனால் குருடனான கணவனுக்கோ இது ஒன்றும் தெரியாது. இருவரும் அவர்களிருவரினதும் அன்பில் எவ்வித வேறுபாடும் மாற்றமும் காட்டாது வாழ்ந்தனர்.
அவன் அவளை அதிகமாக நேசித்தான் அவளுடன் அன்பாக நடந்து கொண்டான். அவளும் அவனுடன் அவ்வாறு தான் இருந்தாள்.
அப்படியிருக்க ஒரு நாள் அவள் இறந்துவிட்டாள்.
அவளது மரணம் அவனை மிகவும் வேதனைப்படுத்தியது.
தன் அன்பு மனைவியின் இறுதி கிரிகைகளை நிறைவேற்றி அவளை அடக்கம் செய்த பின் அவன் தனி மனிதனாக அவ்விடத்தை விட்டு வீடு திரும்பினான்.
அவன் திரும்பி வரும் போது அவனுக்கு பின்னாலிருந்து ஒரு மனிதர் அவனை அழைத்து
"எவ்வாறு நீ தனியே நடந்து செல்கிறாய்? இது வரைக்காலமும் நீ உன் மனைவியின் உதவியுடன் அல்லவா நடந்தாய்?  எனக் கேட்டான்.
அதற்கு அவன்
நான் குருடன் இல்லை. எனது மனைவி நோய் வாய்பட்டுள்ளாள் என்பதை நான் அறிந்தால் அவள் மனம் காயப்படக் கூடும் என்பதால் தான் குருடன் போன்று பாசாங்கு செய்தேன்.
அவள் சிறந்ததொரு மனைவியாக இருந்தாள். அவள் பின்னடைவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்க விரும்பவில்லை.
அதனால் தான் குருடன் போன்று பாசாங்கு செய்து இதற்கு முன் எவ்வளவு பாசமாக நடந்து கொண்டேனோ அவ்வாறே இது வரையும் அவளுடன் வாழ்ந்தேன்"
எனப் பதிலளித்தான்.
💕பிறரின் குறைகள் நம் கண்களுக்கு தென்படாமல் இருக்க சில வேளைகளில் நாமும் குருடன் போன்று பாசாங்கு காட்டுவது அவசியம்..

Saturday, April 1, 2017

Functional Loop Test for Field Instruments !!Functional Loop Test for HART Temperature Transmitter 
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Temperature Transmitter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folder
Executed By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.5mA)
Note: Typically the desired value is ≤3.6mA per NAMUR NE43.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Refer to the instrument index for the HIGH/LOW saturation values. Using the communicator, simulate both high and low saturation current outputs.
Note: Typically the values are 3.8mA and 20.5mA per NAMUR NE43
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has NOT been activated when input is saturated high or low.
Outside Person
Check for proper output with no flow (4mA). Simulate the output by HART communicator as 25%, 50%, 75% and 100% .
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       
Functional Loop Test for HART Pressure Transmitter
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a pressure transmitter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All category 1 and 2 punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested
-        Hand pump (pressure/vacuum)
References
Loop folder
Executed By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the FAIL LOW value (typically 3.6mA). Using the communicator, simulate the failure current output.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Refer to the instrument index for the HIGH/LOW saturation values. Typically 20.5mA/3.8mA.Using the communicator, simulate both high and low saturation current outputs.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm is NOT been activated when input is saturated high or low.
Outside Person
Check for proper output with transmitter referenced to atmosphere.  If the lower range is a negative value, apply vacuum that correspond to 0%. Gradually increase the pressure to the upper range value and then slowly vent off the pressure.
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the pressure values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Reinstall any impulse connections and ports that may have been removed. Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       

Functional Loop Test for HART pH,ORP,Conductivity meter 
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a pH, ORP and Conductivity meter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folder
Executed By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.6mA)
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Put the transmitter as simulation mode. (This will override all the alarms). Simulate  by keypad on transmitter as 25%, 50%, 75% and 100% .
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress. Disconnect the test probe.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       Functional Loop Test for HART Radar Level Transmitter 

Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Radar Level Transmitter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.6mA)
Note: Typically the desired value is ≤3.6mA per NAMUR NE43.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Refer to the instrument index for the HIGH/LOW saturation values. Using the communicator, simulate both high and low saturation current outputs.
Note: Typically the values are 3.8mA and 20.5mA per NAMUR NE43
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has NOT been activated when input is saturated high or low.
Outside Person
Simulate the output by HART communicator as 25%, 50%, 75% and 100% .
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Control valve connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        The instrument air is serviced and verified if there is no water. (The isolation valve to the Control valve to be closed)
-        The Instrument air tube to be hooked up to the Control valve
-        Confirmation from Commissioning team if the valve can be any position (Open or close) during test
-        Loops are powered up by Owner Process Automation

Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        Multi Meter (Fluke)
-        Portable 24VDC Power Supply (Just in case)

References
Loop folder
Functional Loop Test for HART WIND MONITOR

Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Wind Monitor connected to an ABB 800xA DCS.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation

Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        Multi-Meter (Fluke or Similar)

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Check the wind speed, direction and ambient temperature signal is coming to DCS.
Outside Person
Change the wind speed manually.
Change the wind direction manually.
DCS Operator
Check the wind speed value at DCS is responding to the simulation at field.
Check the wind direction value at DCS is responding to the simulation at field.
Outside Person
Return the wind monitor as it is (Release any manual force)
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.      
Functional Loop Test for HART Vortex flow meter 


Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Vortex Flowmeter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folder

Executed By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.6mA)
Note: Typically the desired value is ≤3.6mA per NAMUR NE43.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Refer to the instrument index for the HIGH/LOW saturation values. Using the communicator, simulate both high and low saturation current outputs.
Note: Typically the values are 3.8mA and 20.5mA per NAMUR NE43
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has NOT been activated when input is saturated high or low.
Outside Person
Check for proper output with no flow (4mA). Simulate the output by HART communicator as 25%, 50%, 75% and 100% .
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       

Functional Loop Test for HART Magnetic flow meter 
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Magnetic Flowmeter connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.6mA)
Note: Typically the desired value is ≤3.6mA per NAMUR NE43.
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Refer to the instrument index for the HIGH/LOW saturation values. Using the communicator, simulate both high and low saturation current outputs.
Note: Typically the values are 3.8mA and 20.5mA per NAMUR NE43
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has NOT been activated when input is saturated high or low.
Outside Person
Check for proper output with no flow (4mA). Simulate the output by HART communicator as 25%, 50%, 75% and 100% .
Check the flow switch Function by simulating the set point specified in Index, if the loop has the switch function.
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied. Verify the flow switch function respond to simulated value.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       


Functional Loop Test for Control Valve

Executed By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the Control Valve in the field.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Check with commissioning team if the Control Valve can be tested.
Outside Person
Get confirmation from operator for open/close the valve.
Drain the air filter/regulator if any water. Open the Inst. Air block valve.
DCS Operator
Simulate the OP Signal (Analog Output) 0%, 25%, 50%, 75%  and 100%
to the I/P Positioner. (Check the Output direction depend on the Air fail position)
Outside Person
Check the valve position is corresponding to the  simulated DCS output.
Check the valve is moving smoothly.
DCS Operator
If there is a limit switch on the control valve, simulated the OP as 0%  to 7% Opening (Or 93%  to 100% opening in case Open limit switch) and check the limit switch is activated less than 5% open. (Or More than 95% open in case open limit switch).
Outside Person
If the limit switch is not activated within 0~5%  open, adjust the limit switch activation point setting by moving the proximity Namur senor.
DCS Operator
Check the limit switch activation point by simulating the Output value.
Outside Person
Cut-off the Inst. Air to the valve for Air Fail Position Test (block in the air supply and bleed the pressure off at the filter).
Verify the Air fail position
Re-open the supply air block valve.
Inside Person
Open the AO signal (to Positioner) disconnect switch located in the ICJB for the Power Fail Position Test
Outside Person
Verify the power fail position at field
Inside Person
Close the  AO disconnect switch
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
If the loop passed, place a wrap of blue tape on the positioner enclosure.
If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter positioner enclosure.

Functional Loop Test for Automatic Block Valve  (ABV)
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Automatic Block Valve (ABV) connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        The instrument air is serviced and verified there is no water. (The isolation valve to the ABV to be closed)
-        The Instrument air tube to be hooked up to the ABV
-        Confirmation from Commissioning team if the valve can be any position (Open or close) during test
-        Loops are powered up by Owner Process Automation

Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        Multi Meter (Fluke)
-        Stopwatch (for valve stroke times)
-        Portable 24VDC Power Supply (Just in case)

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the ABV in the field.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Check with commissioning team if the ABV can be tested.
Outside Person
Get confirmation from operator for open/close the valve.
Drain the air filter/regulator if any water. Open the Inst. Air block valve.
DCS Operator
Confirm that the ZSC/ZSO signal is correct for the current valve position. Ask Outside Person to adjust if necessary.
Simulate the 24VDC DO for solenoid.
Outside Person
Using a stopwatch, check the Open/Close times and document for QC.
Check the valve is moving smoothly
Check the valve position indicator and actual valve status (Groove at the valve stem) is matched. Make adjustments to the ZSC/ZSO if required.
DCS Operator
Verify that the valve open/close status is matched to field status
Keep the solenoid energized (24VDC) for the next step.
Outside Person
Cut-off the Inst. Air to the valve for Air Fail Position Test (block in the air supply and bleed the pressure off at the filter).
Verify the Air fail position
Reopen the supply air block valve.
Inside Person
Open the solenoid DO disconnect switch located in the ICJB for the Power Fail Position Test
Outside Person
Verify the power fail position at field
Inside Person
Close the solenoid DO disconnect switch
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the switch enclosure
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter switch enclosure.


Functional Loop Test HART Area Monitor 
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a Area Monitor connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation
-        Owner Process Automation has established communication with the instrument and completed configuration of the DCS and check of instrument settings
Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        HART communicator with up to date DDLs for the instruments being tested

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field and connect the communicator. Monitor the communicator during power-up to ensure there are no faults detected.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Refer to the instrument index for the proper FAIL LOW value. Make any needed changes so that the transmitter settings match the index. Using the communicator, simulate the failure current output. (3.2mA for Polytron 7000 and 1.2mA for Polytron 2XP)
DCS Operator
Verify that the instrument failure alarm has been activated.
Outside Person
Check for proper output with SENSOR installed. Simulate the output by HART communicator as 25%, 50%, 75% and 100% .
DCS Operator
Verify DCS reading correctly responds to the simulated values being applied.
Note: This is not a calibration. It is only to confirm that the transmitter has not been damaged and is responding as expected.
Outside Person
Disconnect the HART communicator.  Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress.
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       -         

 Functional Loop Test for  Flow Switch on Seal Purge Box
 
Purpose
Provide instructions to the Functional Loop Check Team that will conduct the Functional Loop Test on a flow switch (Rotameter) on seal purge box connected to an ABB 800xA DCS that uses HART device integration.
Scope
This procedure is to be used to ensure the correct functionality of the entire loop and that all individual components have been installed and are functioning according to the design specification. The Functional Loop Test is to be the last test prior to turnover to the Owner.
Required Prerequisites
Prior to completing this procedure:
-        All pressure testing requirements must be completed
-        All associated instrument and electrical wiring must be checked for proper continuity, grounding, labelling, and terminations
-        All A and B punch list items associated with this loop must be cleared
-        Physical installation has been inspected and signed off by Owner
-        Place a wrap of yellow tape on the transmitter to indicate the steps above have been completed
-        Loops are powered up by Owner Process Automation

Functional Loop Check Team
Each team will consist of 2 qualified Excel Instrument Technicians and 1 Owner operations person.
EH&S
Normal site safe work and permitting practices apply.
Special tools
-        Multi-Meter (Fluke or Similar)

References
Loop folderExecuted By
Action
Inside Person
Positively identify the termination point in the ICJB and standby to provide support as needed.
Outside Person
Positively identify the instrument in the field.
DCS Operator
Verify that the instrument location on graphics matches the PID.
Pull up the face plate for the loop being tested on the operator workstation.
Outside Person
Check the Contact output (Contact output is as per the inst. Index Spread sheet)
DCS Operator
Verify DCS status is matched to field status. (Low flow or Normal)
Outside Person
Jumper 1 pair cable at the terminal block. Remove the jumper at the terminal block at seal purge box. Repeat 2 times.
DCS Operator
Verify DCS status is matched to field simulation.
Outside Person
Remove all jumper.
Ensure that all covers are properly installed to prevent water ingress
Inside Person
Document the results of the test. If the loop did not pass the test, document the symptoms for the Advanced Trouble Shooting Team.
Outside Person
-        If the loop passed, place a wrap of blue tape on the transmitter.
-        If the loop did not pass, place a wrap of red tape on the transmitter.       -