Sunday, 22 June 2008

ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் வாழும்ரீயூனியன்தீவு !!

தமிழ் நாட்டுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத இடம்தமிழ் நாட்டில் பலர் கேள்விப்படாத இடம்ஆனால் தமிழர்கள் அதிக அளவில் வாழும்உலகப்பகுதி ஒன்று.

சுமார் ஒன்றரை லட்சம் 
தமிழர்கள் வாழும்ரீயூனியன்!

சுமார் எட்டரை லட்சம் மக்கள் வாழும், இந்தரீ யூனியன் என்கிற தீவு, ஆப்பிரிக்ககண்டத்திற்கு கிழக்கே - இந்து மகா கடலில்,மொரீசியஸ் அருகே உள்ள, உலகவரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாகக் காணப்படும்ஒரு மிகச்சிறிய தீவு.பிரான்ஸ்நாட்டிலிருந்து மிகத்தொலைவில்இருந்தாலும் கூட இது பிரான்ஸ் நாட்டின்நிர்வாகத்திற்குட்பட்ட ஒரு பிரெஞ்சுப்பகுதி.உலகில் தமிழர் மகிழ்ச்சியாக வாழும்இடங்களில் ஒன்று – இந்த ரீயூனியன்தீவு…!!!

சுமார் 65 கிலோமீட்டர் நீளமும் 45கிலோமீட்டர் அகலமும் உள்ளமொத்தமாக 2500 சதுரகிலோமீட்டர் பரப்பளவே உள்ள இந்ததீவின் மொத்த மக்கள்தொகை சுமார் எட்டரை லட்சம். அதில்தமிழர்களின் எண்ணிக்கை மட்டுமே ஏறத்தாழஐந்தில் ஒரு பங்கு சுமார் ஒன்றரை லட்சம்….!!!

இன்றைக்கு 170-180 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்பிழைப்பு தேடி தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே சென்றதமிழர்களின் சந்ததியினர் இவர்கள்.உலகில்தமிழகத்திற்கு வெளியே சென்றதமிழர்களில் மிகவும் மதிப்புடனும்,மகிழ்ச்சியாகவும், சம உரிமை பெற்றும்வாழ்கின்றவர்களில்இவர்களே முதன்மையானவர்கள்…!!!

பாண்டிசேரி பிரெஞ்சுப் பிரதேசமாகஇருந்தபோது 1827 ஆம்ஆண்டு தொடங்கி சுமார் 25வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக,பாண்டிச்சேரி,காரைக்கால்,ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை,தஞ்சாவூர்,போன்றபகுதிகளைச் சேர்ந்ததமிழர்கள் அப்போதைய நாட்களில்ஒரு பிரெஞ்சு காலனியாக இருந்தரீ யூனியன் தீவில் கரும்புத்தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காகஒப்பந்த அடிப்படையில் அழைத்துச்செல்லப்பட்டார்கள்.இரண்டும் பிரெஞ்சுப்பிரதேசங்களாகஇருந்ததால் விசா, பாஸ்போர்ட் போன்றபிரச்சினைகளே இல்லை…..!!

சிலர் இலங்கையில் (ஜாப்னா) இருந்தும்குடியேறினார்கள். இப்போது உள்ளவர்களில்பலர் அவர்களின் சந்ததியினர்.

ஆரம்பத்தில்ஒப்பந்தக்கூலியாக அழைத்துச்செல்லப்பட்டாலும்,பிற்காலத்தில்பிரெஞ்சு அரசு இவர்கள்அத்தனை பேருக்கும்பிரெஞ்சு குடியுரிமை அளித்து கௌரவமிக்கபிரெஞ்சு குடிமக்களாகஏற்றுக்கொண்டது.இவர்கள்அனைவரும் இன்று சமஉரிமை பெற்று மகிழ்ச்சியானபிரெஞ்சு குடிமக்களாகவாழ்கிறார்கள்.பிரெஞ்சுத் தமிழர்கள்என்று பெருமையுடன்கூறிக்கொள்கிறார்கள்….!

ஆப்பிரிக்க,பிரெஞ்சு கலாச்சாரங்களுடன்ஒன்று கலந்து விட்டாலும், இன்னமும்இவர்கள் தங்களுக்கேற்ற முறைகளில், தமிழ்ப்பண்பாட்டு வழிகளையும் விடாமல்தொடர்கிறார்கள்.தைப்பூசம்,பங்குனி உத்திரம், காவடியாட்டம்,கரகாட்டம், காளியம்மன், முருகன், சிவன்எல்லாம் இவர்களை இன்னமும் தமிழுடன்இணைத்து வைத்திருக்கின்றன (ர்)…! அத்தனையையும்இப்போதும் விடாமல்கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

வெளியில் ஆப்பிரிக்க,பிரெஞ்சு கலாச்சாரம் இருந்தாலும்,வீட்டுக்குள் இன்னமும் தமிழ் வாழ்கிறது.தமிழ் நாட்டிலிருந்து கலாச்சாரதொடர்பை அவர்கள்எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

அவர்களுக்கு தாய்த் தமிழகத்திடம் உள்ளஒரே வேண்டுகோள் - அவர்களுக்கு தமிழும்,இசையும், நடனமும், இலக்கியமும் கற்றுத்தரதாய்த்தமிழகம் உதவ வேண்டும்என்பது தான் !!அற்புதமான இயற்கை வளம் நிரம்பிய ரீயூனியனின் .

இதுவரை 100 முறைகளுக்கு மேல் நெருப்புக்குழம்பைக் கக்கியுள்ள இரண்டு எரிமைலைகள்இந்த தீவின் சிறப்பம்சம்-ஒன்று சுமார்2600 மீட்டர் உயரமுள்ளது.மற்றொன்று 3200 மீட்டர்உயரமுள்ளது. இந்த எரிமலைகளின் சரிவுகளில்அடர்ந்த காடுகள் உள்ளன.

ரீ யூனியனின்மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்கவிஷயம்அதன் மழை வளம்….! 1966 ஜனவரி 7 மற்றும்8ந்தேதிக்கு இடைப்பட்ட 24 மணிநேரங்களில்,இங்கு 1,870 மில்லிமீட்டர் (சுமார் 73.6இஞ்ச் ) மழை பெய்தது ஒரு உலகரிக்கார்டு -இதுவரை முறியடிக்கப்படவில்லை,

தொகுப்பு  : அ. தையுபா அஜ்மல்.

Smoking is Haram?

Discovery Of Tobacco

Tobacco was discovered by the Spanish sailors on the American shores at about 1500 CE (900 AH). Since its discovery, the epidemic of smoking has continued to spread all over the world. In our times, one seldom finds a house not afflicted by it.

As early as the Seventeenth Century, the European countries realized the dangers of smoking and fought against it Laws were ordained in England, Russia, Denmark, Sweden, Austria, and other countries, prohibiting smoking and punishing violators.

Nowadays, the Western countries continue their attempts to protect their peoples from the harms of smoking. They employ media means, ordain laws and regulations, and apply other methods to discourage people from smoking. Because of that, the rate of smokers has declined to a certain degree in those countries.

Smoking Among Muslims

Smoking was introduced to the Muslim countries by the Europeans around 1000 AH. Its spread among the Muslims was similar to that in the West. The unfortunate fact, however, is that in the Muslim countries, no similar measures were exerted to protect the people from it. To the contrary, the media continues to adom smoking and encourage people to do it. This caused the epidemic of smoking to continue to spread in those countries to such an extent that it has become hard to control.
Smoking has become the rule, and abstaining from it the exception. Often, people look with astonishment and disdain at a person who when a cigarette is offered to him, declines to smoke explaining that he does not smoke.

Offering cigarettes to the guests has become among the first rules of hospitality. Anyone who does not offer them to his guests or insist on them to smoke would be violating the ethics of hospitality and generosity!

Furthermore, some of those who pretend to represent the Deen are among the worst addicts to smoking. When they are reproached or reminded of their vice, they respond by providing weak excuses to justify it in the name of Islam. They slyly remark that there is no clear text prohibiting smoking. Therefore, they conclude, smoking is not prohibited, but is only makruh (disliked). By this, they provide a poor excuse for the ignorant, and establish a very bad example for others.

Many Muslims have been influenced by such statements, falling into the snares of addiction to smoking. This is observed all over the world. A striking example is that all American airlines now prohibit smoking, even on most international flights; on the other hand, for Muslim airlines, one travels in a near-suffocation state, even on short trips, because of the high number of smokers.

Thus, it becomes incumbent to write an article which provides evidence concerning the ruling of smoking in Islam. We hope that this will benefit our Muslim brothers and sisters; and we ask Allah (T) to accept it from us as a sincere deed for His pleasure.

Definition

Smoking refers to the action of lighting a cigarette, a pipe, a cigar, a water pipe, or any other object made from tobacco or materials of similar effects. The object is then sucked on with the lips to extract smoke. This smoke is inhaled into the chest and then exhaled from the nose and mouth as a thick white smoke. "Smoking" is now used to refer to the action of producing this smoke in English, Arabic, and other languages.

Evidence for the Prohibition of Smoking

There are many reasons, any one of which aufficient to rule smoking prohibited. Most importantly, it is harmful in numerous ways. It is harmful to the Deen, health, environment, family, brotherhood and social relations, property, etc. The following sections will briefly outline some of its harms and evils.

Haram To The Deen

Smoking spoils a person's acts of worship and reduces their rewards. For instance, it spoils the prayer, which is the pillar of Deen. Allah's Messenger (SAW)said: Whoever eats garlic or onion, let him avoid us and our masjid, and stay in his home. The angels are surely hurt by things that hurt the human beings(1)

Those with clean and undefiled fitrah (nature) have no doubt that the smell emanating from the mouth of a smoker is worse and more foul than that from the mouth of one who ate garlic or onion. Thus, a smoker is in between two options, either to harm the praying people and the angels with his foul smell, or miss the prayer in jama'ah.

Smoking also spoils fasting. Fasting is very hard for the smoker. As soon as the day is over, he hastens to break his fast on an evil cigarette instead of sweet dates or pure water. Even if he fasts through the month Ramadan, a smoker is reluctant to fast on other days. Thus he loses the great reward of those who fast even one day in Allah's way.

Harm To The Human Body

No one can deny the harm of smoking to the human body. The medical evidence for this is well established and overwhelming. Because of this, the law in the United States and many other countries requires including a warning on any smoking advertisement.

Smoking contains poisonous materials, such as nicotine, tar, carbon monoxide, arsenic, benzopyrene, etc., that the smoker swallows in small proportions. Their harm accumulates with time to result in a gradual killing of the human organs and tissues.

The hazards of smoking to the health are hard to enumerate. Cancer, tuberculosis, heart attacks, asthma, coughing, premature birth, infertility, infections in the digestive system, high blood pressure, nervousness, mouth and teeth diseases, etc., are among the many health hazards that have been strongly linked to smoking.

These diseases may not appear all at once, however a smoker is most likely to suffer from some of them, and his suffering increases as he grows older. Furthermore, statistics have established that smokers' age is, on the average, ten years less than other people's.

This is aufficient to prohibit smoking. Islam prohibits any action that causes harm to oneself or to other people. Allah (T) says (what means):

<<Do not kill yourselves, Allah is indeed merciful to you.>>(2)
<<Do not cast yourselves, with your own hands, into destruction.>>(3)

And the Messenger (SAW)says:

No harm may be inflicted on oneself or others.(4)

The feet of a human being will not depart, on the day of Judgement, from his standing before his Lord, until he is questioned about five things: his lifetime - how did he pass it, his youth - how did he used it, his wealth - where did he earn it and how did he spend it, and how did he follow what he knew.(5)

Whoever consumes poison, killing himself with it, then he will he consuming his poison in the hellfire, and he will abide in it permanently and eternally.(6)

Harm To The Mind and Will Power

Smoking is harmful to the human mind and reason. An obvious demonstration of this is that one who is addicted to it passes through periods of severe craving, making it hard for him to think, concentrate, solve a problem, or do any important matter, until he smokes.

When one smokes, his muscles slacken, and he passes through a brief period of delirium that curtains the thought. His digestive system is also affected, causing him frequent nervousness and trembling of the hands. He passes through periods of excitability, irritation, and insomnia.

Thus, instead of being Allah's slave, a smoker becomes slave to his cigarette. He develops a weaker control of his sense and reason. The faculty of reason, clear and unobstructed, is one of Allah's great bounties on people. He (T) praised it in numerous places of the Qur'an; and He called on people to use it to see the truth and obey Him in a better way. Allah wants of the believer to be strong and capable of controlling the reigns of his desires. He (T) said (what means):

<<Allah (T) wants to let you into His mercy, whereas those who follow the desires want you to drift far away (from the right path).>>(7)

Harm To The Environment

A smoker emits his poisons in the faces of his companions, wife, children, and the environment. It is well established that second-hand smoke is almost as dangerous as first-hand. Thus, whether they like it or not, a smoker's associates are forced to inhale the smoke and be themselves smokers as well.

In addition to the poisons normally carried in the smoke, if a smoker has an contagious disease, such as tuberculosis or influenza, his exhaled smoke and coughing carry the disease to those around him.
Furthermore, a smoker irritates people by the foul smell and poisonous nature of his smoking. If they suffer from asthma or allergies, they are forced to move away from his vicinity. The Prophet (SAW) said: Anyone who believes in Allah and the Last Day should not hurt his neighbor.(8)

Thus, smoking constitutes a definite harm to other people; this is prohibited, as was indicated in the hadith cited earlier.

Also, a smoker is certainly a bad companion to sit with, as is depicted in the following hadith:

Verily, the example of a good companion and a bad one is like that of a perfume merchant and a blacksmith: As for the perfume merchant, he would either grant you (some perfume), or you would buy (some perfume) from him, or (in the least) you would get a good smell from him. And as for the blower of the bellows (ironsmith), you would either get a foul odour from him, or he would burn your clothes.(9)

Harm To The Property

A smoker wastes his wealth on that which harms and has no benefit; he will be asked about his wealth and how he spent it, as has been cited in the hadith earlier. His wealth belongs to Allah, so how would he dare to waste it in disobedience to Him? Allah (T) says (what means):

<<And do not entrust to the imprudent ones the possessions that Allah has placed in your charge.. >>(10)

<<And do not waste (your resources) extravagantly. Indeed the squanderers are the brethren of the devils>>(11)

And the Prophet (SAW)said:

Allah hates for you three things: gossiping, begging, and wasting money.(12)

Furthermore, there are numerous cases of burnt carpets, furniture, and even complete houses and establishments that have resulted from this disastrous vice.

Moral Decadence

Smoking is a form of moral decadence. It is most spread among the low-class immoral people. It reflects blind imitation of the non-Muslims. It is mostly consumed in bars, discos, casinos, and other: places of sin. A smoker may beg or steal if he does not have the money to buy cigarettes. He is ill-mannered with his friends and family, especially when he misses taking his necessary "dose" at the usual time.

Evil Substance

Smoking involves the consumption of an evil substance (khabeeth). It has a foul smell, foul taste, and is harmful to the body. This is sufficient to: prohibit it, because Allah (T) says (what means):

<<(The Prophet) who will enjoin upon them the doing of what is right, forbid them the doing of what is wrong, make lawful to them the good things of life, prohibit for them the evil things, and lift from them their burdens and the shackles that were (previously) upon them.>>(13)

Resembling The People Of The Fire

A smoker inhales the smoke that does not give him any nourishment. This is similar to the action of the people of the Hell fire who eat harmful thorny plants:

<<No food will be there for them but a poisonous thorny plant, which will neither nourish them nor still their hunger.>>(14)

Bad Example

A smoker, whether he likes it or not, makes of himself an example for his children and others to follow. He leads them to commit this evil. Actions sometimes have a stronger effect than words. Thus, even if he advises them or forbids them from smoking, his partaking of it provides them with a strong excuse to do it.

The problem is worse when the smoker is of known piety or knowledge. In such case, his harm becomes more emphasized, because more people take him as guide and example, and are thus lead astray by him. This multiplies his sins and increases his burden.

Hostility Toward The Good People

The majority of good people avoid smoking and stay away from smokers. Therefore, a smoker would be forced to stay away from them - at least while he smokes. He puts himself in a selective exile, creating a spiritual distance and hostility between him and the good people, and a closeness to the evil people. The effects of this become more apparent and acute with time. Note that this applies equally to any sin that a person commits, small or large.

Low Self Esteem.

A smoker despises himself, because he feels that a little cigarette is controlling him. Realizing his weakness before desires, this creates in him a feeling of defeat in the face of hardships.

Scholars' Verdict

Since smoking became known to Muslims, all of the great scholars who have the capability of Ijtihad (deriving verdicts in new situations) agree to its prohibition. Thus, there is no value for baseless opinions, conflicting with this, provided by self-proclaimed lesser scholars.

Warnings

In discussing the subject of the prohibition of smoking, there are some important warnings that need to be mentioned:
 1. As indicated before, the prohibition of smoking is not restricted to cigarettes, but applies as well to other objects that have similar effects such as cigars, pipes, water-pipes, chewing tobacco or sniffing tobacco, etc.
 2. The reasons mentioned above for prohibiting smoking apply as well, and more strongly, to various types of drugs and hashish such as marijuana and -tat. These materials have additional problems such as causing drunkenness, death, madness, etc.
 3. The prohibition of smoking is not restricted to consuming it, but applies as well to offering it to people, sitting with those who are smoking, or selling it. All of this involves helping people commit sins, which is prohibited, as Allah (T) says (what means):
<<Help one another in righteousness and piety, and do not help one another in sinning and transgression. And fear and revere Allah; verily, Allah is severe in punishment.>>(15)Also, Allah's Messenger (SAW)said: Indeed when Allah prohibits something, he prohibits eating its price.(16) Treating the Disease of Smoking Only few of those addicted to smoking are able to stop it. The reasons for this are many, among which are the following:
 1. The addictive nature of the poisonous substances contained in it.
 2. The smokers are not totally convinced of its prohibition.
 3. They do not have a strong determination to refrain from it.
The following are some suggestions to help a person stop smoking:
 1. Rely on Allah sincerely, with full determination not to return to smoking, in compliance with Allah's command:
<<When you decide on a certain course of action, place your trust in Allah.>>(17)
 1. Stop immediately instead of claiming it is best to do it gradually. The gradual approach is the way of one who does not trust his determination and the will power that Allah has granted him. Let the example be taken from the Sahabah who, as soon as Allah's command reached them regarding alcohols:
<<Will you not then desist?>>(18)they immediately poured out all the alcohol that they had and said, "We desist our Lord, we desist!" They did this despite the fact that alcohol has a greater addictive power over those who drink it.
 1. Avoid the bad company of smokers and smoking environments that are full with the smell of smoke.
 2. Change the food diet by abstaining from foods and drinks that would entice the craving to smoke such as spices, meat, tea, and coffee; and eating a lot of vegetables and fruits.
 3. Use medically tested and established procedures to help stop smoking, as directed by physicians, such as nicotine patches, nicotine gum, etc.
 4. Expel the secret whispers of Satan who continuously dictates to the human being that he is weak and incapable of refraining from sinning, as Allah (T) says (what means)
<<It is but Satan who instills (into you) fear of his allies; so do not fear them, but fear Me if you are (truly) believers.. >>(19)<<Fight then against the allies of Satan; indeed, Satan's guile is weak.. >>(20) References "The Ruling of Smoking" by Muhammad bin Ibraaheem (r)"The Ruling of Smoking" by `Abdur-Rahman Bin Naasir as-Sa`di (r)."The Ruling of Smoking" by `Abdul-`Aziz Bin 'Abdullaah Bin Baaz."The Ruling of Smoking" by Muhammad Bin Salih al-'Uthaymin.Hukm ul-lslami fit-Tadkhin by Muhammad Jamil Zinu.Hukm ud-Dini fil-Lihyati wat-Tadkhin by 'Ali Hasan al-Halabi."Smoking and Its Effects on Health" by Dr. Muhammad 'Ali al-Barr. Footnotes (1)Al-Bukhaari and Muslim from Jabir and other Sahaabah.(2)An-Nisa' 4-29.(3)Al-Baqarah 2:195.(4)Recorded by Ahmad and Ibn Maajah from Ibn `Abbaas and `Ubaadah; authenticated by al-Albaani and others.(5)Recorded by at-Tirmithi and others from Ibn Mas`ud and AbO Barzah, authenticated by al-Albaani.(6)Al-Bukhaari and Muslim from Jaabir(7)An-Nisa 4:27.(8)Al-Bukhaari.(9)Al-Bukhaari and Muslim.(10)An-Nisa 4:5.(11)Al-lsra' 17:26-27.(12)Al-Bukhaari and Muslim.(I3)Al-A'raf 7:157.(14)Al-Ghaashiyah 88:6-7.(15)Al-Maidah 5:2.(16)Recorded by Ahmad and Abu Dawud from Ibn `Abbas; authenticated by al-Albaani.(I7)Al-'lmran 3:159(18)Al-Maa'idah 5 91(19)Al-`Imraan 3:175.(20)An-Nisaa' 4:76.

Found on the following URL:http://muslimmatters.org/2008/03/17/hookah-sheesha-shisha-smoking-safer-than-cigarettes/

May Allah(SWT) guide us to follow & live Islam the way it should be. Ameen!

By:- M.Ajmal Khan.

பாலித்தீவில் கிளிமானுக் என்னுமிடத்தில் அமைக்கபட்டுள்ள நுழைவாயில் !!

இந்த நுழைவாயில் இந்தோனேசியா நாட்டில் உள்ள பாலித்தீவில் கிளிமானுக் என்னுமிடத்தில் அமைக்கபட்டுள்ளது. நாக வாசுகி என்பது இதன் பெயர். இந்த வாயில் 1995 -2005 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. எஃகு இரும்பு மற்றும் சிமெண்ட் கொண்டு கட்டி நடுவில் மின்சார இணைப்பும் கொடுக்கப்பட்டு மின்சார விளக்கும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நான்கு திசையை இந்த வாசுகி பாம்பு தனது கூரிய பார்வையால் காப்பதாக பாலி மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளார்கள். இதுதான் இந்த நுழை வாயிலுகக்கான சரித்திரம்!! இதில் நம் தமிழ் மன்னர்கள் இராஜராஜனோ, இராஜேந்திர சோழனோ காட்டியதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் கட்டப்படவுமில்லை.இதே படத்தைப்போட்டு பல்லவர்கள் கட்டியது என்று ஒரு பதிவு முன்பு வந்தது. இது தமிழர்களை முட்டாளாக்கும்/குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு பதிவாகும். இதை யாரும் நம்பவேண்டாம். நாம் பெருமைப்பட்டுக்கொள்ள ஏராளம் நம்மிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தவன் வீட்டில் விறகு திருடி நாம் குளிர்காயவேண்டிய அவசியம் நமக்கில்லை.

Thursday, 19 June 2008

காய்ச்சல்-ஒரு நோய் அல்ல....

உடம்பு நெருப்பாய் கொதிக்கிறது.நாக்கு கசந்து எதுவும் சாப்பிடப்பிடிக்க வில்லை. அலுப்பு , அமைதியின்மை, உடல் வலி , உடல் பாரம், அடித்து போட்டது போல் உடம்பு துவண்டு விடும். இது தான் காய்ச்சலின் அடையாளம். ஒரு சராசரி மனிதனின் உடல் வெப்பநிலை 98.6°F (37°C).இது ஆளாளுக்கு,நேரத்திற்கு நேரம் சிறிது மாறுபடலாம். ஆனால் இது 100.5°F அல்லது அதற்கு மேலே போகும்போது அதைக் காய்ச்சல் , ஜுரம் என்கிறோம்.இதனை அனுபவப்படாதவர்களே இல்லை என்னுமளவு சர்வ சாதாரணமாகக் காணப்படுகிறது.

காய்ச்சல் ஒரு நோயா?
காய்ச்சல் ஒரு நோயல்ல, நமக்கு எதிரானதும் அல்ல . மாறாக நோய்க்கிருமிகளை ஒழிப்பதற்காக நம் உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தி போராடுவதன் பாகம் தான் காய்ச்சல். நோயுண்டாக்கும் அனேக பாக்டீரியாக்களும் வைரசுகளும் சாதாரண உடல் வெப்ப நிலைக்குத் தாக்குப் பிடிக்கும். ஆனால் உடல் வெப்ப நிலை சிறிது அதிகமாகும்போது இந்த கிருமிகள் பெருகுவது மிகவும் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது. அதிக வெப்பநிலை வைரசுகளுக்கு ஆகாது. அது மட்டுமல்ல காய்ச்சல் நோயெதிர்ப்புத் திறனையும் அதிகப்படுத்தி அதிக வெள்ளையணுக்களையும், antibody-களையும் உருவாக்குகிறது.

காய்ச்சல் மூளையை பாதிக்குமா?
காய்ச்சல் காரணம் குழந்தைகளின் மூளை பாதிப்படையும் என அனேக பெற்றோர்கள் வீண் பயம் கொள்கின்றனர். சாதாரண காய்ச்சல்களுக்கு அவ்வாறு பயப்படத் தேவையில்லை. காய்ச்சல் 107.6°F (42°C) க்கும் அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே அத்தகைய நிலை ஏற்படக்கூடும்.

மருத்துவம் செய்யாவிட்டால் காய்ச்சல் அதிகரித்துக்கொண்டே போகுமா?
அப்படியில்லை. வைரஸ் தொற்றால் உண்டாகும் காய்ச்சல்கள் சாதாரணமாக 105°F க்கு மேல் அதிகமாவதில்லை. குழந்தைக்கு கனமான உடை,போர்வை போர்த்தியிருந்தாலோ, அதிக வெப்பமான சூழலில் இருந்தாலோ மட்டுமே உடல் வெப்பம் அதற்கு மேலே அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

காய்ச்சலால் குழந்தைக்கு ஜன்னி கண்டு விடும் என்று சில பெற்றோர்கள் அனாவசியமாக பயப்படுவார்கள். இது தேவையற்ற பயம். அபூர்வமாகவே அப்படி நிகழும். திடீரென்று உடல் வெப்பம் மிக அதிகமாகப் போனால் அத்தகைய நிலை உண்டாகலாம். எனவே அப்போது உடனே வெப்பத்தை குறைக்க முயல வேண்டும்.

காய்ச்சல் பெரும்பாலும் நோய்க்கிருமிகளால் தான் வருகிறது என்றாலும் விஷம், கேன்சர் , மற்றும் சில காரணங்களாலும் வரும்.

வெப்ப அதிர்ச்சி
அதிக வெப்பத் தாக்குதல்கள் உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியும். கத்திரி வெயில் தாகுதல்கள். நெருப்பினால் உண்டாகும் வெப்பமான சூழல்களில் மாட்டிக் கொள்ளுதல் ஆபத்தானவ. இத்தகைய நிலைகளில் உடல் தன் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது போவதால் மரணத்தை ஏற்படுத்தி விடும். இன்னிலையில் பாதிக்கப்பட்டவரை உடனே அந்த சூழலில் இருந்து இடம் மாற்றவும். குளிர்ந்த நீரில் நனைத்த துணியை கொண்டு உடல் முழுதும் துடைத்து விடவும். ஐஸ் கட்டிகளை அக்குள் மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் வைத்து வெப்பத்தை உடனடியாகக் குறைக்கவும். திரவ ஆகாரங்களைக் குடிக்கக் கொடுத்து நினைவிழக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். உடனடி மருத்துவரை பார்க்கவும்.

காய்ச்சலுக்கு என்ன சிகிட்சை செய்யலாம்?

காய்ச்சல் சாதாரணமாக இருந்து வேறு ஒரு பிரச்சினையும் இல்லாதிருந்தால் எந்த வித சிகிட்சையும் தேவையில்லை. காய்ச்சலுக்கு தனியாக மருந்து எதுவும் இல்லை என்பதே உண்மை. சிகிட்சை என்பது உங்கள் உபாதையை குறைப்பது, வைரசுகளை எதிர்த்து போராட உடலுக்கு துணை செய்வது மட்டும் தான்.நிறைய நீராகாரமும் ஓய்வும் இருந்தாலே போதும் தானாகவே குணமாகிவிடும்.
குழந்தை மிகவும் பலவீனமாகி வாந்தி, நீரிழப்பு எற்பட்டு தூங்க முடியாமல் துன்பப்பட்டால் மட்டுமே காய்ச்சலை சிறிது குறைக்க முயற்சிக்கலாம். ஆனால் காய்ச்சலை முற்றிலும் இல்லாத அளவு குறைத்து விடக்கூடாது

காய்ச்சலை குறைக்க முயலும் போது
 • காய்ச்சலால் குளிர் ஏற்பட்டவரை கனத்த போர்வையால் மூடக்கூடாது.
 • வெப்பமில்லாத காற்றோட்டமான அறைகளில் கிடத்தவும். மெல்லிய ஆடைகளை அணியலாம்.தேவைப்பட்டால் மெல்லிய போர்வை உபயோகிக்கலாம்
 • இளஞ்சூடான நீரில் குளிக்கலாம் அல்லது நனைந்த துணியால் உடம்பைத் துடைத்து எடுக்கலாம்.காய்ச்சல் தணிய மருந்து எடுத்துக் கொண்ட பிறகு தான் இதை செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவவாறு குறையும் வெப்பம் பிறகு மீண்டும் கூடிவிடும்
 • பச்சைத் தண்ணீரில் குளிக்கக் கூடாது.இது உடலை அதிகம் குளிர வைத்து நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தி விடும்.இது நிலமையை மோசமாக்கி உடல் வெப்பத்தை அதிகரித்து விடும்.
 • முடிந்த அளவு, குளிர்ந்த திரவ ஆகாரங்கள் குடிக்க கொடுக்கவும். இது காய்ச்சலால் உண்டாகும் நீரிழப்பை ஈடு செய்யும். சளி கெட்டியாகாமல் வெளியேற உதவும்
என்ன மருந்துகள் எடுக்கலாம்?
 • Acetaminophen மற்றும் ibuprofen குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு காய்ச்சல் குறைய உதவுகிறது.
 • 4 muthal 5 மணிக்கொருமுறை acetaminophen எடுத்துகொள்ளலாம். 6 முதல் 8 மணிக்கொருமுறை ibuprofen எடுத்துகொள்ளலாம். கைகுழந்தகளுக்கு Ibuprofen நல்லதல்ல.
 • பெரியவர்களுக்கு Aspirin நல்லது. ஆனால் குழநதைக்கு கொடுக்காதீர்கள்.
 • காய்ச்சல் மருந்துக்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் கிடைக்கிறது. சரியான மருந்து விபரங்களை படித்து விட்டு அதன் படி உபயோகிக்கவும்.
 • 3 மாதத்திற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மருத்துவரை காண்பிக்காமல் சுய வைத்தியம் செய்யாதீர்கள்.
டாக்டரை எப்போது பார்க்க வேண்டும்?
 • மூன்று மாதத்திற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் வந்தால்.100.2°F (37.9°C) மேல் காய்ச்சல் அதிகரித்தால்.
 • 3 முதல் 6 மாதக் குழந்தைக்கு காய்ச்சல்101°F (38.3°C) அல்லது அதற்கு மேல் அதிகமானால்.
 • 6 முதல் 12 மாதக் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் 103°F (39.4°C)கு மேல் அதிகமானால்.
 • இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைக்கு ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாளுக்கு மேல் காய்ச்சல் நீடித்தால்.
 • சிறுவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் காய்ச்சல் 48 முதல் 72 மணி நேரத்திற்கு மேல் நீடித்தால்.
 • 105°F (40.5°C) க்குமேல் காய்ச்சல் இருந்து சிகிட்சை செய்தும் குறையா விட்டால்.
 • எரிச்சல். பிதற்றல், சுவாசிப்பதில் சிரமம். கழுத்து விறைத்தல் ,கை கால் செயலிழப்பு, ஜன்னி ஏற்பட்டால்.
 • தொண்டை கரகரப்பு,காதுவலி,இருமல் இருந்தால்.
 • Acetaminophen போன்ற காய்ச்சல் மாத்திரைகள் பலனளிக்காவிட்டால்.
உடனே டாக்டரை பார்க்க வேண்டும்

நோய் நாடி அறிதல்:
மருத்துவர் நோயாளியை தோல், கண்கள், காது, மூக்கு, தொண்டை, கழுத்து, நெஞ்சு, வயிறு ஆகிய பகுதிகளை நன்கு ஆராய்ந்து நோய் காரணத்தை அறிவார்.
 • எவ்வளவு நாள் காய்ச்சல் நீடிக்கிறது?
 • காய்ச்சல் அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கிறதா? அதுவும் வேகமாகவா?
 • விட்டு விட்டு காய்ச்சலா? காய்ச்சல் வந்து போகும் கால இடைவெளி எவ்வளவு? தினமும் வந்து போகிறதா?
 • காய்ச்சலுக்கு காரணம் எதாவது அலர்ஜியா?
 • காய்ச்சல் ஏறி இறங்குகிறதா?
போன்ற கேள்விகளில் காய்ச்சலுக்கான காரணம் தெரிய வரும்.

தேவைப்படும் டெஸ்டுகள்:
 • இரத்த சோதனை
 • சிறு நீர் பரிசோதனை
 • மார்பு பகுதியில் எக்ஸ் ரே சோதனை
காய்ச்சலோடு ஜலதோசம் இருந்தால் அடிக்கடி ஆவி பிடிப்பது நல்லது. நீராவியின் வெப்பம் தொண்டையும் சுவாசக்குழாயிலும் உள்ள வைரசுகளை அழிக்கிறது.

தொண்டை கரகரப்புக்கு 1 கப் தண்ணீரில் அரை தேக்கரண்டி உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிப்பது நலம் தரும்.

மருந்துகள் பாதுகாப்பானது அல்ல: காய்ச்சல் ஜல தோசத்திற்கு கடைகளில் கிடைக்கும் மாத்திரைகள் அவ்வளவு பாதுகாப்பானது அல்ல.
"ஜலதோசம் மருந்து சாப்பிடாவிட்டால் 7 நாளில் குணமாகும். மருந்து சாப்பிட்டால் ஒரு வாரத்தில் குணமாகிவிடும் "என்று கூறப்படுவது நகைச்சுவைக்காக அல்ல. இம்மாத்திரைகள் பல சமயங்களில் ஒவர் டோசாகவோ, தேவையற்றதாகவோ இருக்கிறது. நான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இத்தகைய மாத்திரைகள் கொடுக்ககூடாது என்று FDA கூறுகிறது.
மூக்கடைப்புக்கு பயன்படும் மருந்துகளும் தற்காலிக நிவாரணம் தான் தருகிறது. தொடர்ந்து பயன் படுத்துவது கெடுதி செய்யும்.அவற்றில் அடங்கியுள்ள Pseudoephedrine இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரித்து இதய நோயில் கொண்டு விடும்.தொடர்பாக புராஸ்டேட், தைராய்டு, நீரிழிவுக்கு இழுத்து செல்லும். மூக்கடைப்பு மருந்துகளில் காணப்படும் phenylpropanolamine (PPA) பக்க வாதத்திற்கு அடிகோலும் .எனவே இம்மருந்து உங்களிடமிருந்தால் தூக்கி எறிந்து விடவும்.

உறங்குவதிலோ , பேசுவதிலோ இடையூறு இருந்தால் ஒழிய dextromethorphan அடங்கிய இருமல் மருந்துகள் உபயோகிக்க வேண்டாம்.சில இருமல் மருந்துகள் தூக்க கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி கை கால்களை தள்ளாடச் செய்து விடும்.அது விபத்துக்களுக்கு ஆளாக்கும்.சிறிய இருமலை வாயை துணி கொண்டு பொத்தி சகித்துக் கொள்வது நல்லது. சுவாசக்குழாயிலிருந்து சளியையும் கிருமிகளையும் வெளியேற்றத்தான் இருமல் உண்டாகிறது. இது நல்லது. இருமல் ஒரு நோயல்ல.

காய்ச்சல் வந்துவிட்டால் என்ன சாப்பிடலாம்?
காய்ச்சல் வந்துவிட்டாலே எதுவும் சாப்பிடக் கூடாது என்று பொதுவான கருத்து உள்ளது. அது மிகவும் தவறானது. ஆனால், காய்ச்சல் நேரத்தில்தான் உடலுக்கு அதிக கலோரிச் சத்து தேவைப்படுகிறது.எனவே ஊட்டச் சத்தான உணவுக்கு, காய்ச்சல் நேரத்திலும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டியது அவசியம். காய்ச்சல் வந்தால் குடலில் அழற்சி இருக்கும்; நாக்கில் கசப்புணர்வு இருக்கும். நோய்த் தொற்று இருக்கும் நிலையில் குமட்டல், வாந்தி உணர்வும் இருக்கும்.
மிருதுவான, அதே சமயம் காரம் - மசாலா இல்லாத திரவ உணவு வகைகளைச் சாப்பிட வேண்டும். வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சத்துமாவு கஞ்சி, ஆவியில் வேக வைத்த இட்லி, இடியாப்பம், வேக வைத்த காய்கறிகளை மசித்துச் சாப்பிடலாம். பழங்கள் சாப்பிடலாம்.பழச்சாறு சாப்பிடலாம். ஏனெனில் காய்ச்சல் இருக்கும் நிலையில் வெப்ப வெளியேற்றம் காரணமாக உடலின் உயிர்ச் சத்துகளில் ஒன்றான நீர்ச் சத்து அளவு குறையும்.எனவே குடிநீர் அதிகம் குடிக்க வேண்டும். காய்ச்சல் இருக்கும் நிலையில் பழச்சாறு, இளநீர், மோர் குடிக்கலாமா? என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. இவற்றைச் சாப்பிட்டால் காய்ச்சல் அதிகமாகும், ஜலதோஷம் வந்து சேரும் என்ற கவலையும் ஏற்படுகிறது.இது வீண் கவலை. காய்ச்சல் இருந்தாலும் இவற்றைச் சாப்பிடும் நிலையில் உடலுக்குத் தேவையான உயிர்ச்சத்து கிடைத்து, காய்ச்சல் குறையும்.
காய்ச்சல் என்பது ஓர் அறிகுறிதான்.நோய்த் தொற்று (viral infection) காரணமாகவே காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவே காய்ச்சல் குறைந்தவுடன், நோய்த் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தவும் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கவும் புரதச் சத்து அதிகம் தேவை.இந் நிலையில் பால், தயிர், பருப்பு - கீரைகள் - காய்கறிகள் நிறைந்த உணவு ஆகியவற்றை காய்ச்சல் விட்ட பிறகு தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும். பழங்கள் சாப்பிடுவதும் புரதச் சத்தை உடலுக்கு அளிக்கும்.அசைவம் சாப்பிடுவோர் முட்டை சாப்பிடலாம். அசைவ உணவில் காரம்-மசாலா அதிகம் கூடாது.
நோயெதிர்ப்பு சக்தியூட்டும் உணவுகள்
எந்த ஒரு நோய் வந்தாலும் அதை எதிர்த்துப் போராடும் சக்தியை, நம் உடம்பானது தானாகவே உற்பத்தி செய்து கொள்ளும். இது, நோய்களை உருவாக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களுக்கு எதிராகச் சண்டைப் போட்டு அவற்றை உடலில் இருந்து வெளியேற்றிவிடும் அல்லது அழித்துவிடும்.
நீங்கள் உட்கொள்ளும் வைட்டமின்கள் (Minerals) மற்றும் கனிமங்களின் (Vitamins) அளவைப் பொறுத்துத்தான் இந்த சக்தி இயங்கும். அதனால் இந்தச் சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக் கொண்டாலே போதும், மருந்தின்றி காய்ச்சலை விரட்டியடிக்கலாம்!
நோயெதிர்ப்புச் சக்தி அதிகம் உள்ள சில சத்துக்களையும் உணவுகளையும் தெரிந்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • சத்துள்ள உணவு அதோடு vitamin A, the vitamin B complex (vitamins B-1, B-2, B-5, B-6, folic acid) , vitamin C, சரியான அளவு எடுத்துக்கொள்வது நோயெதிர்ப்பு neutrophil களை உருவாக்கி நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கும்.
 • காப்பர் சத்து: நம் ரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளையணுக்கள்தான் தொற்றுநோய்க் கிருமிகளை முழுவேகத்துடன் எதிர்க்கக்கூடியவை.காப்பர் சத்தானது வெள்ளை அணுக்களுக்கு அந்த சக்தியை அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது. பனிவரகு, சாமை உள்ளிட்ட தினைவகைகள், பீன்ஸ், சன்னா, பட்டாணி, தாமரைத்தண்டு, செல்மீன்கள், சாக்லெட் ஆகியவற்றில் காப்பர் சத்து அதிகம் உள்ளது.
 • வைட்டமின் E:இளமையிலிருந்தே வைட்டமின் ணி சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் உட்கொண்டு வருபவர்களுக்கு, வயதானபின்னும் ஃப்ளு காய்ச்சல் போன்ற தொந்தரவு வராது. காரணம், வைட்டமின் E யானது அதிகமாக உடலுக்குள் செல்லச் செல்ல... நோயெதிர்ப்பு உயிரணுக்களின் அளவானது இரண்டு மடங்காக உற்பத்தியாகியிருக்கும். இதனால் அவை காய்ச்சலைத் தரும் வைரஸ்களை எளிதில் கொன்றுவிடும்.சூரியகாந்தி விதைகள், பூசணி விதைகள், பட்டாணி, கோதுமை, தானிய வகைகள், காய்கறி எண்ணெய்கள், மீன், மீன் எண்ணெய், முட்டை, கோழி ஆகியவற்றில் வைட்டமின் E அதிகம் .
 • வைட்டமின் B12: B12ன் தலையீட்டால்தான் காய்ச்சலைத் தரும் கிருமிகள் உடலுக்குள் வரும்போதெல்லாம் நோயெதிர்ப்புச் சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது. வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் தங்கள் கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்ய B12தான் காரணம்.ஈரல், முட்டை, பால் போன்ற அசைவ உணவுகளில் B12 மிக அதிகமாக உள்ளன. பீன்ஸ், ஆரஞ்சு, கீரைவகைகள், பட்டாணி, சூரியகாந்திவிதைகள், முழுதானிய விதைகள் ஆகியவற்றிலும் இச்சத்து போதியளவு உள்ளன.
 • துத்தம் (ZINC):உங்கள் உடலில் உள்ள நோயெதிர்ப்புச் சக்தியை மேலும் மேலும் வளர்க்க துத்தச்சத்து அவசியமாக உள்ளது. தானிய வகைகள், அனைத்துத் தினைவகைகள், பீப், போர்க் போன்றவற்றில் துத்தச்சத்து அதிகமாக உள்ளன.
 • தாவர வேதிப்பொருள்:உங்கள் உடலில் உள்ள நோயெதிர்ப்புச் சக்தியை வலுவாக்கி, நோய்க்கிருமிகளை அழித்து நிர்மூலமாக்க தாவர வேதிப் பொருட்கள் அவசியம்தேவை.வெங்காயம், ஆப்பிள் (குறிப்பாக தோல்கள்), கறுப்பு டீ, பூண்டு, மிளகு, பெர்ரி, திராட்சை, தக்காளி ஆகியவற்றில் வேண்டிய மட்டும் தாவர வேதிப் பொருட்கள் உள்ளன. இவை காய்ச்சலை (Flu) உருவாக்கும் கிருமிகளை அண்டவிடுவதில்லை.
 • சந்தோஷமான சூழல்:குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக இருக்கும் சூழலை உருவாக்கிக்கொள்வது என்பது காய்ச்சலை வரவிடாமல் தடுக்கும் ஓர் உத்தியாகும். அன்பான பேச்சு, ஆதரவான நடவடிக்கைகள், சுற்றுலா, இசை.... இவையாவும் மனதை சந்தோஷப்படுத்துவதால், நம் உடலின் நோயெதிர்ப்புச் சக்தி நாளுக்கு நாள் கூடுகிறதாம்.

Tuesday, 17 June 2008

நான் ஹிந்து மதம் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்த போது என்னை ஆழமாக யோசிக்க வைத்த இந்த கேள்விகள் !!


1. ஹிந்து மத அனைத்து கடவுள்களும், இறைவிகளும் இந்தியாவிலேயே பிறந்துள்ளனர்? இந்தியாவிற்கு வெளியே யாரும் இவர்களில் யாரையும் ஏன் அறிந்திருக்கவில்லை?

2. ஏன் அனைத்து இந்திய கடவுள்களும் இறைவிகளும் இந்திய மிருகங்களையே வா
கனங்களாக கொண்டுள்ளனர்? ஒரு சில நாடுகளில் மட்டும் காணப்படும் கங்காருகள், ஒட்டகசிவங்கி போன்ற மிருகங்கள் ஏன் இல்லை?


3. ஏன் அனைத்து இந்திய கடவுள்களும், இறைவிகளும் அரச குடும்பங்களிலேயே பிறக்கின்றனர்? ஏன் இவர்களில் யாரும் ஏழை குடும்பங்களிலோ அல்லது தாழ்ந்த குலங்களிலோ பிறக்கவில்லை?


4. இந்து கடவுளர்கள் மற்றும் இறைவிகளின் அன்றாட நடவடிக்கைகளான பார்வதி சந்தனம் பூசி குளிப்பது, விநாயகருக்கு லட்டு செய்வது, விநாயகர் லட்டு சுவைப்பது போன்ற விவரங்களுடன் முடிந்து ஏன் முடிந்து விடுகின்றன? அனைத்து கடவுளர்களும் மரணித்து விடுகிறார்களா? இல்லையெனில் இப்போது அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? என்ன செய்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்?


5. புராணங்கள் கடவுகளும் இறைவிகளும் அடிக்கடி பூமிக்கு விஜயம் செய்துக் கொண்டிருந்ததாக விவரிக்கின்றன. சில நேரங்களில் சிலருக்கு வரங்கள் அளித்தும், பாவிகளை கொன்றும் உள்ளனர். ஆனால் இப்போது என்ன ஆகிவிட்டது, ஏன் அவர்கள் இப்போது வருவதில்லை?

6. புராணங்களில் எப்ப
ோதெல்லாம் உலகில் பாவங்கள் அதிகரித்து விடுகிறதோ அப்போதெல்லாம் கடவுள் ஒரு அரச குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து 30-35 வருடங்களுக்கு பிறகு அராஜகம் செய்பவன் கொன்றுவிடுகிறார். கடவுளே அராஜகம் செய்பவனை கொல்கிறார் எனில் ஏன் 30-35 வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்? அராஜகம் செய்பவனை உத்தரகாண்டில் தன்னுடைய பக்தர்களையே கொன்றது போல் உடனே கொல்லவில்லை?7. இந்து மதம் மிகவும் பழமையானது எனில் வெளியுலகில் ஏன் பரவவில்லை? இஸ்லாம், கிருஸ்துவம் போன்ற மதங்கள் ஏன் அதிக வரவேற்பு பெற்றன? இவைகள் மிகப் பழமையான இந்து மதத்தைவிட அதிக விசுவாசிகளை எப்படி பெற்றன? ஏன் இந்து கடவுள்களாலும் இறைவிகளாலும் இதனை தடுக்க முடியவில்லை?


8. பலதார மணம் இந்து மதத்திற்கு ஏற்புடையது இல்லையெனில் ராமரின் தந்தை மூன்று பெண்களை ஏன் மணந்துக் கொண்டார்?


9. மகன் விநாயகனின் தலையை வெட்டிய சிவன், அதே தலையை மீண்டும் பொருத்த இயலாத கடவுள் என்ன கடவுள்? ஏன் ஒரு அப்பாவி யானையின் தலையை வெட்டி விநாயகரின் உடலோடு சேர்க்க வேண்டும்? எப்படி ஒரு யானையின் தலை மனிதனின் உடலோடு பொருந்தும்?


10. இந்து மதத்தில் அசைவ உணவு கூடாதெனில் ராமர் ஏன் பொன் மானை வேட்டையாடச் சென்றார்? மானைக் கொல்வது தவறில்லையா?ا


11. ராமர் கடவுள் எனில் அமுதக் கலயம் ராவணின் வயிற்றில் உள்ளது என்பதனை ஏன் அறியவில்லை? ராவணின் குடும்பத்து ஆள் தெரிவிக்க வில்லை எனில் ராமரால் ராவணனை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றிருக்க முடிந்திருக்காது. இது தான் கடவுளின் நிலையா?


12.குளிக்கும் கோபிகைகளை மறைந்து பார்க்கும் கிருஷ்ணரை கடவுளாக எப்படி கருத முடியும்? தற்காலத்தில் ஒரு சாதரண மனிதன் இப்படி செய்தால் கீழ் தரமானவன் எனக் கூறுவோம் இல்லையா? அப்படி எனில் கிருஷ்ணரை கடவுள் என எப்படி கூற முடியும்?


13. இந்துக்களில் கற்பழிப்புக் குற்றவாளிகள் அதிகம் ஏன்?


14. இந்துக்கள் ஏன் சிவனின் ஆணுறுப்பை வணங்குகின்றனர்? ஏன் மற்ற உறுப்புகள் வணங்கத் தகுதியானதாக இல்லை?م


15.  மதுரை அழகர் கோவில்  மற்றும் கஜுராஹோவில் உள்ள கோவில் சுவர்கள் காமத்தை தூண்டும் சிற்பங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த மாதிரியான இடங்களை புனிதமான கோவில் என கூறலாமா? உடலுறவுச் செயல் வணங்கத் தகுந்த வேலையா?


மாற்று  மத சகோதரர்கள் என்னை  தவறாக நினைக்க வேண்டாம்.. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நாம் அனைவரும் நல்ல முறையில்  முறை வைத்து  உறவுகளாக பழகி வருகிறோமே.!! இவற்றை  குலைக்கும் வகையில் மதவாத சக்திகள் நம்மை  தூண்டி விடுகிறது..


என்னிடம் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன, முதலில் இவைகளுக்கு பதில் கிடைக்கட்டும்!

தொகுப்பு  மு.அஜ்மல் கான்.

Wednesday, 11 June 2008

சிவகங்கைச் சீமையின் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் பற்றிய சிறப்பு பார்வை..

பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் என்பார்கள். ஆனால் நமது நாட்டில் வாழும் மனிதர்கள் பெண்ணிற்கு உரிய முக்கியத்துவமும், அங்கீகாரமும் வழங்கவில்லை என்பதற்கு வீர மங்கை வேலு நாச்சியாரே சாட்சி.வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேய ஆட்சியிலிருந்த இந்தியாவின் விடுதலைக்கு ஆயுதம் ஏந்திப் போராடிய முதல் பெண் போராளி ஆவார்.

தாய்-தந்தையர் 
இராமநாதபுரம் மன்னர் (1749-62) செல்லமுத்து சேதுபதி, சிவகங்கைக்குஅருகிலுள்ள ‘சக்கந்தி” என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த முத்தாத்தாள் நாச்சியார் என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். அவர்களுக்கு 1730ஆம் ஆண்டுஓர் அழகிய பெண் குழந்தை பிறந்தது. அவர்கள் அக்குழந்தைக்கு வேலு நாச்சியார் எனப் பெயரிட்டார்கள். 


இளமை பருவம்..
இராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து சேதுபதி தனது மகள் வேலு நாச்சியாரைக் கல்வி – கேள்விகளில் சிறந்தவராக வளர்த்து ஆளாக்கினார். வேலு நாச்சியார் போர்க்களம் சென்று, வாளெடுத்துப் போர் புரியும் ஆற்றலும் விளங்கினார். அவர் ஒரு சிறந்த வீராங்கணையாக உருவாக்கப்பட்டார்.  

திருமண வாழ்க்கை 
 1746ல் சிவகங்கைச் சீமையின் இரண்டாவது மன்னர் முத்து வடுகநாதப் பெரிய உடையத் தேவருக்கு, வேலுநாச்சியார் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டு அவரது பட்டத்து ராணியானார்.முத்துவடுகநாதத் தேவர், சிவகங்கைச் சீமையை ஆட்சி செய்த போது, அவரது நிர்வாகத்திற்கு பிரதானி தாண்டவராய பிள்ளை, ராணி வேலு நாச்சியார், மருது சகோதரர்கள் பெரிதும் துணையாக இருந்தனர். நெடுநாட்களாக வேலு நாச்சியாருக்கு குழந்தைச் செல்வம் இல்லாமலிருந்தது. பின்னர் அவருக்கு ஒரு பெண் மகவு பிறந்தது. அக்குழந்தைக்கு வெள்ளச்சி எனப் பெயரிட்டு இளவரசியைப் பாலூட்டிச் சீராட்டி செல்லமாக வளர்த்து வந்தார்.


மன்னர் மரணம்..
இந்நிலையில் முத்து வடுகநாதத் தேவர், ஆற்காடு நவாபிற்கு கப்பம் கட்ட மறுத்ததால் கம்பெனிப் படையும், நவாபின் படையும் இணைந்து காளையார் கோயிலில் தங்கியிருந்த முத்து வடுகநாதத் தேவர் மேல் போர் தொடுத்தன. 25-6-1772ல் நடைபெற்ற காளையார் கோவில் போரில், கம்பெனிப் படையின் பீரங்கிக் குண்டுகளுக்குப் பலியாகி, மன்னரும் அவரது இளைய ராணி கௌரி நாச்சியாரும், அவரது படைவீரர்களும் வீர மரணமடைந்தனர்.மன்னர் மடிந்து விட்டார் என்ற செய்தி வேலு நாச்சியாருக்கு இடியாக எட்டியது. கதறி அழுது கண்ணீர் விட்டார்.முத்து வடுகநாதர் இறந்தவுடன் வேலு நாச்சியார் உடன்கட்டையேறி, தனது உயிரைப் போக்கிக் கொள்ள விரும்பினார்.
கணவரின் உடலைப் பார்க்க காளையர் கோவில் நோக்கி வேலுநாச்சியார் செல்ல அவரை கைது செய்ய படை அனுப்பினான் நவாப்.அந்தப் படை வேலு நாச்சியாரை வழியிலேயே மடக்கித் தாக்கியது. முடிவில் நவாப் படையிடம் இருந்துபிரதானி தாண்டவராய பிள்ளை, மருது சகோதரர்கள் வேலு நாச்சியாரைச் சமாதானம் செய்து, இழந்த சீமையை அவர்கள் எவ்வகையிலும் மீட்டுத் தருவதாக ராணிக்கு வாக்குறுதி வழங்கினர். கொல்லங்குடியில் தங்கியிருந்த வேலுநாச்சியார், வெள்ளச்சி நாச்சியார் முதலியோர் பிரதானி தாண்டவராய பிள்ளை, மருது சகோதரர்கள் துணையுடன் மேலூர் வழியாக திண்டுக்கல்லுக்கருகிலுள்ள விருப்பாட்சிப்பாளையத்திற்குத் தப்பிச் சென்றார். 


ஆங்கிலேயர் படையெடுப்பு
1772ல் ஐரோப்பியரின் படையெடுப்பால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியைச் சமாளிக்க இடம் மாறி மாறிச் சென்றார் வேலுநாச்சியார். இந்த படையெடுப்பை எதிர்க்க நினைத்த வேலுநாச்சியார் அவர்கள் விருப்பாட்சியில் தங்கி ஹைதர் அலியைச் சந்தித்து உருது மொழியில் ஆங்கிலேயர் எதிர்ப்பு பற்றி பேசி விளக்கினார். வேலு நாச்சியாரின் உருது மொழித் திறமையைக் கண்டு ஆச்சர்யப்பட்ட ஹைதர்அலி உதவிகள் பல செய்வதாக உறுதியளித்தார். ஏழாண்டு காலம் திண்டுக்கல் கோட்டை, விருப்பாட்சிக் கோட்டை, அய்யம்பாளையம் கோட்டை என இடம் மாறி மாறி முகாமிட்டு வாழ்ந்து வந்தார். இதற்கிடையில் தமது எட்டு வயது மகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய நிலை அவருக்கு இருந்தது. அமைச்சர் தாண்டவராயன் பிள்ளையின் முயற்சியினால் சிவகங்கை மக்கள் பிரதிநிதிகள் வேலுநாச்சியாரோடு கலந்து பேசியதன் மூலம் வீரமிக்க விடுதலைப்படை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. மருது சகோதரர்கள் போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கினார்.

ஆங்கிலேயர்களின் சட்டதிருத்தம்..
ஆண் வாரிசு இல்லாமல் உள்ள நாட்டை (அரசாங்கத்தை) தாமே எடுத்து நடத்தலாம் என்று ஆங்கிலேயர்களின் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் சட்ட படி புதிய முறை தோற்றுவிக்கப் பட்டது.அதன் பின்பு, சிவகங்கையின் ஆட்சி அதிகாரத்தை காக்கும் பொறுப்பில் இருந்த மருது சகோதர்களே ஆட்சியை கைப்பற்றி இருபது வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தினர்.மேலும், தங்களது இறப்பு வரையிலும் சிவகங்கையை சியரபான கட்டமைப்போடு ஆண்டு வந்தனர் என்பது இங்கே குறிப்பிடதக்கது.

படை திரட்டல்..
1780 ஐப்பசித் திங்கள் ஐந்தாம் நாள் வேலுநாச்சியார் தலைமையில் ஒரு படை திண்டுக்கல்லிலிருந்து சிவகங்கை நோக்கிப் புறப்பட்டது. ஹைதர் அலி 5000 குதிரை வீரர்களையும் 5000 போர்வீரர்களையும், பீரங்கிப்படை ஒன்றையும் அனுப்பி வைத்தார். படை காளையார் கோயிலை கைப்பற்றியது. 
சிவகங்கையில் வேலுநாச்சியார், தம்மைக் காட்டிக் கொடுத்காது வெள்ளையரால் வெட்டுண்ட உடையாளுக்கு வீரக்கல் ஒன்றை நட்டு, தமது திருமாங்கல்யத்தை முதல் காணிக்கையாகச் செலுத்தி அஞ்சலி செலுத்தினார். இந்தக் கோயில் கொல்லங்குடி வெட்டையார் ‘காளியம்மாள்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
இறுதியாக சிவகங்கை நகரைக் கைப்பற்ற சின்னமருது, பெரிய மருது தலைமையில் படை திரட்டப்பட்டது. சிவகங்கை அரண்மைனயில் விஜயதசமி, நவராத்திரி விழாவிற்காக கூடிய மக்கள் கூட்டத்தில் பெண்கள் படை மாறுவேடத்தில் புகுந்து அதில் குயிலி என்ற பெண் தன் உடம்பில் தீ வைத்து வெள்ளையரின் ஆயுதக் கிடங்கை எரித்து ஆயுதங்களை அழித்ததை வரலாறு மிக கவனமாக பதிவு செய்துள்ளது. இவரை உலகின் முதல் மனித ஆயுதமாக கூட கருதலாம்.
விஜயதசமி, நவராத்திரி நாட்களில் சிவகங்கை அரண்மனையில் உள்ள ராஜராஜேஸ்வரி என்ற பெண் தெய்வத்தை காண பெண்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
வெளியே ஆங்கிலேயர் படை காவல் காத்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்திலும் கூட வேலுநாச்சியாரும், அவரோடு இருந்த பெண்கள் படையும் ஆயுதங்களை ஆடைக்குள் மறைத்துக் கொண்டு கூட்டத்தோடு கூட்டமாக மாறுவேடத்தில் சென்று அரண்மனை கோவிலுக்குள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி எதிரிகளை அழித்தொழித்தனர்.
அதே போல வேலுநாச்சியாரின் படையில் குயிலி என்ற பெண் தன் உடம்பில் தீ வைத்து வெள்ளையரின் ஆயுதக் கிடங்கை எரித்து ஆயுதங்களை அழித்ததை வரலாறு மிக கவனமாக பதிவு செய்துள்ளது. இவரை உலகின் முதல் மனித ஆயுதமாக கூட கருதலாம்.

வேலுநாச்சியார் தனது ஐம்பதாவது வயதில், தனது கணவரை படுகொலை செய்த ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி பான் ஜோரையும் தோற்கடித்து எடுத்த சபதத்தை நிறைவேற்றி சிவகங்கையின் அரசியானார்.
சிவகங்கை கோட்டை மீது பறந்த ஆங்கிலேயரின் கொடி இறக்கப்பட்டது. வேலு நாச்சியாரின் அனுமன் கொடி ஏற்றப்பட்டது.

இறுதி நாட்கள்
1790-ல் அவரது மகளின் மறைவினால் மனமுடைந்த வேலுநாச்சியார் இதய நோயாளியாகி சிகிச்சைக்காக பிரான்ஸ் நாட்டுக்குச் சென்றார். 
1793-ல் வேலு நாச்சியாரின் பேத்தியின் மரணத்தால் நாச்சியாருக்கு துயரம் அதிகமானது. அதனால் விருப்பாட்சி அரண்மனையில் தங்கினார். 
முன்னதாக அவர் வெள்ளையர்களிடம் தம்மைக் காட்டிக் கொடுக்காமல் வெட்டுண்ட உடையாளுக்கு வீரக்கல் ஒன்றை நட்டு வைத்து, தமது திருமாங்கல்யத்தையே முதல் காணிக்கையாகச் செலுத்தி வீரஅஞ்சலி செலுத்தினார்.இந்தக் கோவில் இன்று கொல்லங்குடி வெட்டையார் ‘காளியம்மாள்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.பெரும் போராட்டங்களை நடத்தி நாட்டை மீட்ட வேலுநாச்சியார் விருப்பாட்சி அரண்மனையில்  டிசம்பர் 25, 1796 அன்று மண்ணுலகை வி்ட்டுச் சென்றார்

இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று வரை சிவகங்கைச் சீமையை ஆட்சி புரிந்த மன்னர்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது.
சிவகங்கைச் சீமை பதவி வகித்த மன்னர்கள்..
1. 1728 – 1749 – முத்து வீஜயரகுநாத உ. சசிவர்ணத்தேவர்
2. 1749 – 1772 – சசிவர்ண விஜயரகுநாத முத்துவடுகநாதப்பெரிய உடையத்தேவர்
3. 1780 – 1783 – வீரமங்கை ராணி வேலு நாச்சியார் முத்துவடுகநாத பெரிய உடையாத்தேவர்
4. 1783 – 1801 – மருது பாண்டியர்கள் – பெரிய மருது (எ) வெள்ளை மருது மற்றும் சின்ன மருது
5. 1801 – 1829 – கெளரிவல்லப உடையணத்தேவர் மன்னர் முத்துவடுகநாத பெரிய உடையணத்தேவரின் உடன் பங்காளி ராணி வேலு நாச்சியாரின் தத்து மைந்தன்
6. 1829 – 1831 – உ.முத்துவடுகநாதத்வேர்
7. 1831 – 1841 – மு. போதகுருசாமித்தேவர்
8. 1841 – 1848 – போ. உடையணத்தேவர்
9. 1848 – 1863 – மு.போதகுருசாமித்தேவர்
10. 1863 – 1877 – ராணி காதமநாச்சியார் போதகுருசாமி
11. 1877 – முத்துவடுகநாதத்தேவர்
12. 1878 – 1883 – துரைசிங்கராஜா
13. 1883 – 1898 – து. உடையணராஜா
14. 1898 – 1941 – தி. துரைசிங்கராஜா
15. 1941 – 1963 – து. சண்முகராஜா
16. 1963 – 1985 – து.ச.கார்த்தகேயவெங்கடாஜலபதி ராஜா
17. 1986 – முதல் ராணி டி.எஸ்.கே.மதுராந்தகி நாச்சியார். 

முடிவுரை :

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஆண்களுக்கு இணையாக ஏன் துணையாகவும் களமிறங்கிய பெண்களை போற்றி பாராட்ட வேண்டிய வரலாறும், பண்பும் பாழடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜான் பிள்ளையாக இருந்தாலும் அது ஆண் பிள்ளை என்பது பழமொழி. ஆனால் அந்த ஜான் பிள்ளையைக் கூட மண்ணில் நடமாட வைப்பவள் தான் பெண்.

வீரர்களின் தியாகங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து மணி மண்டபம், வீர வணக்க நாள் போன்ற பல நிகழச்சிகளை நடத்துகின்றனர். ஆனால் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து நின்ற வீர மங்கையை மறந்துவிட்டனர்.


ஆக்கம் & தொகுப்பு : அ.தையுபா அஜ்மல் 

ஹைதராபாத் நிஜாமின் கஜானாவுக்கு வரி உண்டா ? ஒரு சிறப்பு பார்வை..

ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகை 2008-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட கடந்த நூற்றாண்டின் (1900-2000) பணக்கார வரலாற்று மாந்தர்களின் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்திலிருக்கும் ஹைதராபாத் நிஜாமின் அதிகாரப்பூர்வ சொத்து மதிப்பு 210.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள். இதே பட்டியலில் இருபதாவதாக வரும் பில்கேட்சின் சொத்து மதிப்பு 101 பில்லியன் டாலர்கள் தான். 
இந்த சொத்துக்களனைத்தும் அந்தக் காலத்தில் நிஜாம் வயலில் இறங்கி நாற்று நட்டோ, சுமை சுமந்து சம்பாதித்ததோ அல்ல. முகலாயர் காலம் தொடங்கி வெள்ளையர்  காலம் வரை தக்காணத்தில் அவர்களுக்கு அடியாளாகப் பணியாற்றி, மக்களைப் பல்வேறு வரிகளின் மூலம் கசக்கிப் பிழிந்து சம்பாதித்தவைதான். இது போக சிறப்பான அடிமையாகப் பணியாற்றியதற்காக வெள்ளை அதிகாரிகளாலும், காலனிய அரசாலும் அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு பரிசுப்பொருட்களும் தான் நிஜாமின் கஜானாவில் நிறைந்துள்ளது.
அன்றைக்கு வெள்ளையனின் காலில் விழுந்து கிடந்த மைசூரின் உடையாரும், திருவிதாங்கூர் ராஜாவும், ஆற்காடு நவாப்பும், கட்டபொம்மனைக் காட்டிக் கொடுத்த எட்டப்பனும், தொண்டைமானும், இன்னும் சிந்தியாக்களும், மராத்திய பேஷ்வாக்களும் இன்றும் சுகபோகிகளாகவே வாழ்கிறார்கள். அவர்களது மாளிகைகள், இதர சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்யாத இந்திய அரசு இன்றும் அவற்றைப் போஷித்து வருகின்றது.
திப்பு சுல்தான் உள்ளிட்ட தியாகிகள் வெள்ளையனை எதிர்த்த போது, ஹைதராபாத் நிஜாம்கள் பச்சையான துரோகம் புரிந்து காலனிய அரசுக்கு வால் பிடித்தார்கள். இவர்களின் ஊதாரித்தனமும், உல்லாச வாழ்வும் உலகறிந்தது. ஹைதராபாத்தின் ஆறாவது நிஜாம், ஒரு வாத்து முட்டையின் அளவுள்ள வைரத்தையே செருப்பில் பதித்து வைத்திருந்திருக்கிறார். அவரது மரணத்திற்குப் பின் அதைக் கண்டெடுக்கும் அவரது வாரிசு, அந்த வைரத்தை பேப்பர் வெயிட்டாகப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.
இப்பேர்ப்பட்ட பெயருக்கும், புகழுக்கும் உரிய நிஜாம் குடும்பத்தார் இப்போது மாபெரும் அவமானத்தில் உழல்வதாக புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது என்ன அவமானம்?
1995-ம் ஆண்டு நிஜாமின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த தங்க நகைகளில் ஒரு பகுதியை இந்திய அரசு 206 கோடி ரூபாய்களுக்கு வாங்குகிறது. இதற்கு வருமான வரித்துறை சுமார் 30 கோடி ரூபாய்களை வரியாக விதிக்கின்றது. தங்கள் பாட்டன் வீட்டுச் சொத்தை தாம் விற்பதற்கு அரசுக்கு ஏன் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கொதித்தெழுந்த நிஜாமின் வாரிசுகள், நீதிமன்றத்தை நாடுகிறார்கள். சில ஆண்டுகளுக்கு இழுத்தடிக்கப்பட்ட இந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே இடைக்கால ஏற்பாடாக சுமார் 15.45 கோடியை வருமானவரித் துறையிடம் வரியாகவும், 15.05 கோடியை வங்கியில் பிணைத் தொகையாகவும் வைக்கிறது அரச குடும்பம்.
இந்த 15.05 கோடியில் அரச குடும்பத்து வாரிசுகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை போக தற்போது 8.66 கோடிதான் மீந்துள்ளது. மீதம் உள்ள தொகையோடு வட்டியையும் சேர்த்து 8.99 கோடியை நிஜாம் குடும்பம் வரிப் பாக்கியாக வைத்துள்ளது. சுமார் 120 வாரிசுகளைக் கொண்ட நிஜாம் குடும்பத்தினர் இந்தத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டுமென்று நோட்டீசு விடுத்துள்ளது வருமான வரித்துறை. அரச குடும்பத்துக்கே நோட்டீசா என்று கொதித்துப் போன நிஜாமின் வாரிசுகள், இதற்காக மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி வரை சென்று முறையிட்டுள்ளனர்.
இதைப் பற்றி மனம் வெதும்பிப் பேசிய நிஜாம் ஓஸ்மான் அலியின் கொள்ளுப் பேரன் நவாப் நஜஃப் அலிகான், “நாங்கள் தில்லி சென்று போராடுவோம். அப்போது தான் அரசகுடும்பத்துக்கு வருமான வரித்துறை இழைத்துள்ள அவமானத்தை இந்த நாடும், மக்களும் புரிந்து கொள்வார்கள்” என்று புலம்பியுள்ளார்.
வெள்ளையனை அண்டிப்பிழைத்த இந்தக் கைக்கூலிகள் தமது துரோகத்தனத்துக்கு அளிக்கப் பட்ட பரிசுகளுக்கு வரிகட்டுவதை அவமானம் என்கிறார்கள். நாட்டைக் காட்டிக் கொடுத்ததற்கு வீசப்பட்ட எலும்புத் துண்டுகளை நட்ட ஈடின்றிக் கைப்பற்றுவோம் என்று அறிவிக்க துப்போ திராணியோ இல்லாத இந்த ‘சுதந்திர’ அரசின் நிதியமைச்சர் ’நிஜாமின் கவலையைப் போக்க அரசு நடவடிக்கையெடுக்கும்’ என்று உறுதியளிக்கிறார். திப்புவையும், மருதுவையும், கட்டபொம்மனையும் மறைத்து விட்ட முதலாளித்துவ ஊடகங்களோ நிஜாமின் ’துயரத்துக்கு’ மனமிரங்குகின்றன – மைசூர் உடையாரின் வருடாந்திர கேளிக்கைகளுக்கு சிறப்புக் கவனம் கொடுத்து வெளியிடுகின்றன.
கட்டபொம்மனைக் கைது செய்து கும்பினியின் காலை நக்கி அடிமைச் சேவகம் புரிந்த தொண்டைமானின் வாரிசு திருச்சியின் முன்னாள் மேயர் என்றால், வடக்கே சிந்தியாக்கள், காஷ்மீரின் கரண் சிங் என்று சுதந்திரத்துக்குப் பின் நேரடியாக ஓட்டுக் கட்சி அரசியலில் ஈடுபட்டு அதிகாரத்தைத் தொடர்ந்து ருசித்தவர்கள் ஏராளம்.  அப்படி நேரடியான வாய்ப்புக் கிடைக்காத வெள்ளைக்காரனின் சவுக்கு நுனிகளான ஜமீன்களும், இன்ன பிற சிற்றரசர்களும் வட்டார அளவில் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்தும் நிலச்சுவான்தார்களாகவே நீடித்து வருகிறார்கள்.
உண்மை என்னவெனில் இவர்களைப் பராமரிக்கும் இந்திய அரசு கூட கைக்கூலிகளின் அரசு என்ற முறையில் நடப்பது கும்பினியின் ஆட்சி தான் – என்ன, கவர்னரின் தலையில் தொப்பிக்குப் பதில் டர்பன் இருக்கின்றது.
தொகுப்பு : மு.அஜ்மல் கான்.