Sunday, 3 March 2013

தமிழ்நாடு பற்றிய விவரங்கள் !!

வருவாய் நிர்வாகம் (2010-11):
1. வருவாய் மாவட்டங்கள் – 32.
2. வருவாய் கோட்டங்கள் – 76.
3. தாலுகா – 220.
4. உள்வட்டங்கள் – 1,127.
5. வருவாய் கிராமங்கள் – 16564.
6. கடலோர மாவட்டங்கள் – (2007-08) – 13.
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (2010-11):
1. மாநகராட்சிகள் – 12.
2. நகராட்சிகள் – 150.
3. ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் – 385.
4. டவுன் பஞ்சாயத்துகள் – 559.
5. மாவட்டம் – 32.
6. கிராம ஊராட்சிகள் (RD ஊராட்சிகள் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு படி 2011-12) – 12524.
7. குக்கிராமங்கள் – 48452 (தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிக்கை படி).சட்டமன்றம் :

 சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் – 234 + 1 (நியமனம் -ஆங்கிலோ – இந்திய உறுப்பினர் ).
பாராளுமன்ற (மக்களவை உறுப்பினர் – 39 ).
(மாநிலங்களவை உறுப்பினர் – 18).


சாலைகள் நீளம் :
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் – 4861.000 கி.மீ தொலைவு.
மாநில நெடுஞ்சாலைகள் – 56814.200 கி.மீ தொலைவு.
கார்ப்பரேஷன் மற்றும் நகராட்சி சாலைகள் – 18704.471 கி.மீ தொலைவு.
பஞ்சாயத்து யூனியன் மற்றும் கிராம ஊராட்சி சாலைகள்- 173153.436 கி.மீ தொலைவு.

 டவுன் பஞ்சாயத்து சாலைகள் – 19151.753 கி.மீ தொலைவு.
மற்றவை (Forest Road) – 3342.423 கி.மீ தொலைவு.
கடலோர வரி – 1,076 கிலோ நீளம்.

 ரயில்வேஸ்: பாதை நீளம் – 3880,90 கி.மீ தொலைவு.

No comments:

Post a Comment